PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Comunicat agenti economici contract salubritate

Comunicat agenti economici contract salubritate.doc

 

 

In atenția agenților economici  și a instituțiilor publice de pe raza localității Căzănești

 

          Primaria orașului Căzănești, vă informează că  prin Hotărârea Consiliului local al orașului Căzănești nr. 97/16.12.2021, a fost aprobată fuzionarea prin absorbție a ADI Salubris Group 2010 Grivița, în care UAT Căzănești avea calitatea de membru, de către  ADI ECOO 2009. Astfel, prin fuzionare, UAT-urile care  au fost membre în ADI Salubris Group 2010 Grivița, au devenit automat membre ale ADI ECOO 2009, al cărui operator de salubrizare este SC ADI ECOO 2009 SRL.

          Prin aprobarea prin HCL al orașului Căzănești nr.52/30.06.2022 a contractului de delegare prin atribuire directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a deșeurilor municipale din județul Ialomița, operatorul Serviciului de Salubrizare al orașului Căzănesti a devenit SC ADI ECOO 2009 SRL.

          În contextul de mai sus, toate contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate de agenții economici și instituțiile publice de pe raza UAT Căzănești cu SC Selectiv Deseuri 2010 SRL, își vor înceta aplicabilitatea. Prin urmare, agenții economici si instituțiile publice au obligativitatea de a încheia contract de prestări servicii de salubrizare cu noul operator de salubrizare,  SC ADI ECOO 2009 SRL, la preturile/tarifele noi, aprobate prin Hotărârea ADI ECOO 2009 nr.2 din 10.03.2022 și  care reprezintă Anexa nr.6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

          Persoana de contact din partea SC ADI ECOO 2009 SRL, este dna. Ciobanu Mihaela Alina, tel.0721378794.

 

Primar,

Stelian Traian