PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Monitorul Oficial Local

  MONITORUL OFICIAL LOCAL AL PRIMĂRIEI CĂZĂNEȘTI

ORGANIZAT ÎN BAZA O.U.G.nr.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

 

 
CATEGORII DE INFORMAȚII PUBLICE

 
LEGĂTURI ȘI DOCUMENTE ATAȘATE

1. STATUTUL UNITĂȚII
    ADMINISTRATIV TERITORIALE
 • Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.)
 • Regulament de ordine interioară
 • Statutul
2. Regulamentele privind
    Procedurile Administrative
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Căzănești
3. Hotărârile Autorității
    Deliberative
 • Hotărârile Consiliului Local Căzănești
 • Registrul pentru evidența hotărârilor
 • Proiectele de hotărâre
 • Minutele ședințelor Consiliului Local
 • Proceseleverbale de ședință
4. Dispozițiile Autorității
    Executive
 • Dispozițiile Primarului cu caracter normativ
 • Registrul pentru evidența dispozițiilor
5. Documente și
    Informații Financiare
 • Proiect de buget și al situațiilor financiare
 • Bugetul localității și situații financiare
 • Comunicare MFP referitoare la indicatorii privind execuția bugetului local
 • Programul de investiții publice al UAT
6. Alte Documente
 • Registrul refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative
 • Registrul pentru propuneri, sugestii, opinii la Proiectele de hotărâre
 • Registrul solicitărilor în baza Legii nr.544/2001
 • Declarații de căsătorie
 • Formulare utile
 • Alte documente de interes publicRegistrul de evidenta

Registrul de evidenţã a Sistemelor individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Registru COLECTARE

Registru EPURARE

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176