PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Monitorul Oficial Local

  MONITORUL OFICIAL LOCAL AL PRIMĂRIEI CĂZĂNEȘTI

ORGANIZAT ÎN BAZA O.U.G.nr.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

 

 
CATEGORII DE INFORMAȚII PUBLICE

 
LEGĂTURI ȘI DOCUMENTE ATAȘATE

1. STATUTUL UNITĂȚII
    ADMINISTRATIV TERITORIALE
 • Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.)
 • Regulament de ordine interioară
 • Statutul
2. Regulamentele privind
    Procedurile Administrative
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Căzănești
3. Hotărârile Autorității
    Deliberative
 • Hotărârile Consiliului Local Căzănești
 • Registrul pentru evidența hotărârilor
 • Proiectele de hotărâre
 • Minutele ședințelor Consiliului Local
 • Proceseleverbale de ședință
4. Dispozițiile Autorității
    Executive
 • Dispozițiile Primarului cu caracter normativ
 • Registrul pentru evidența dispozițiilor
5. Documente și
    Informații Financiare
 • Proiect de buget și al situațiilor financiare
 • Bugetul localității și situații financiare
 • Comunicare MFP referitoare la indicatorii privind execuția bugetului local
 • Programul de investiții publice al UAT
6. Alte Documente
 • Registrul refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative
 • Registrul pentru propuneri, sugestii, opinii la Proiectele de hotărâre
 • Registrul solicitărilor în baza Legii nr.544/2001
 • Declarații de căsătorie
 • Formulare utile
 • Alte documente de interes public