PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Oraşul Căzăneşti

Primul demers necesar în realizarea unei prezentări a localităţii este fixarea în spaţiu geografic a aşezării cu prezentarea factorilor naturali ce au contribuit la dezvoltarea într-un anumit sens a localităţii respective.
Localitatea Căzăneşti este parte componentă a judeţului Ialomiţa , desfăţurat , pe toata întinderea lui pe întinsa şi nesfârşita câmpie a Bărăganului acolo unde « … omul se simte mai mic şi mai neputincios faţă de imensitate … » , asa cum scria I.Munteanu în anul 1943 la întocmirea lucrarii « Monografia judeţului Ialomiţa « .

Format dintr-o singură localitate şi amplasat în partea centrală a judeţului Ialomiţa, pe malul stâng al râului cu acelaşi nume, Căzăneştiul se află aproximativ la jumătatea distanţei dintre două municipii , 32 km de municipiul Slobozia, reşedinţă de judeţ şi 34 km de municipiul Urziceni. Suprafaţa totală a localităţii este de 5. 526 ha, reprezentând circa 7,6 % din totalul microregiunii Ialomiţa Centrală şi 1, 24% din totalul suprafeţei judeţului. De la vest la est , localitatea este traversată de şoseaua naţională DN 2A Urziceni – Slobozia,ce se continua cu şoseaua DN 2 spre Bucureşti ,astfel , teritoriul dispunând de legături rutiere modernizate cu municipiul Slobozia şi Urziceni, precum şi de un drum judeţean modernizat DJ 203 E ce leagă localitatea Căzăneşti de comunele din nord : Cocora , Colilia şi Reviga.

O altă cale de comunicaţie este asigurată pe calea ferată Urziceni – Slobozia , ce asigură legătura de peste 100 de ani între aşezarea Căzăneşti şi localităţile aflate pe parcursul căii ferate , în Căzăneşti existând şi o staţie CFR - gara Căzăneşti.

Ca vecinătăţi, oraşul Căzăneşti se limitează cu localităţile :

Ø Ciochina şi Reviga – la est : distanţa Căzăneşti-Ciochina - 6,5 km ;

Căzăneşti- Reviga - 13,7 km ;

Ø Cocora – la nord , distanţa Căzăneşti- Cocora - 13,5 km ;

Ø Sălcioara – la sud , distanţa Căzăneşti – Sălcioara - 13,2 km ;

Ø Munteni Buzău – la vest , distanţa Căzăneşti- Munteni Buzău - 2,2, km

 

Teritoriul administrativ este cuprins între coordonatele : 44 grade 62’ latitudine si 27 44 grade 37’ 1 ‘’ longitudine Nord si 27 grade 0’ 0’’ Est.
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul localităţii este caracterizat prin prezenţa, în partea sudică, a zonei de luncă a râului Ialomiţa ce prezintă lăţimi foarte reduse în acest sector, ( maxim 300 m ) şi în partea nordică de câmpul depresionar al Bărăganului – zona de dune, care ocupă cea mai mare parte a teritoriului.

In acest sector, al localităţii Căzăneşti , cursul râului Ialomiţa nu a săpat nici o terasă, dimpotrivă a erodat puternic versantul stâng, d’ndu-i un aspect abrupt.