PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Oraşul Căzăneşti

Primul demers necesar în realizarea unei prezentări a localităţii este fixarea în spaţiu geografic a aşezării cu prezentarea factorilor naturali ce au contribuit la dezvoltarea într-un anumit sens a localităţii respective.
Localitatea Căzăneşti este parte componentă a judeţului Ialomiţa , desfăţurat , pe toata întinderea lui pe întinsa şi nesfârşita câmpie a Bărăganului acolo unde « … omul se simte mai mic şi mai neputincios faţă de imensitate … » , asa cum scria I.Munteanu în anul 1943 la întocmirea lucrarii « Monografia judeţului Ialomiţa « .

Format dintr-o singură localitate şi amplasat în partea centrală a judeţului Ialomiţa, pe malul stâng al râului cu acelaşi nume, Căzăneştiul se află aproximativ la jumătatea distanţei dintre două municipii , 32 km de municipiul Slobozia, reşedinţă de judeţ şi 34 km de municipiul Urziceni. Suprafaţa totală a localităţii este de 5. 526 ha, reprezentând circa 7,6 % din totalul microregiunii Ialomiţa Centrală şi 1, 24% din totalul suprafeţei judeţului. De la vest la est , localitatea este traversată de şoseaua naţională DN 2A Urziceni – Slobozia,ce se continua cu şoseaua DN 2 spre Bucureşti ,astfel , teritoriul dispunând de legături rutiere modernizate cu municipiul Slobozia şi Urziceni, precum şi de un drum judeţean modernizat DJ 203 E ce leagă localitatea Căzăneşti de comunele din nord : Cocora , Colilia şi Reviga.

O altă cale de comunicaţie este asigurată pe calea ferată Urziceni – Slobozia , ce asigură legătura de peste 100 de ani între aşezarea Căzăneşti şi localităţile aflate pe parcursul căii ferate , în Căzăneşti existând şi o staţie CFR - gara Căzăneşti.

Ca vecinătăţi, oraşul Căzăneşti se limitează cu localităţile :

Ø Ciochina şi Reviga – la est : distanţa Căzăneşti-Ciochina - 6,5 km ;

Căzăneşti- Reviga - 13,7 km ;

Ø Cocora – la nord , distanţa Căzăneşti- Cocora - 13,5 km ;

Ø Sălcioara – la sud , distanţa Căzăneşti – Sălcioara - 13,2 km ;

Ø Munteni Buzău – la vest , distanţa Căzăneşti- Munteni Buzău - 2,2, km

 

Teritoriul administrativ este cuprins între coordonatele : 44 grade 62’ latitudine si 27 44 grade 37’ 1 ‘’ longitudine Nord si 27 grade 0’ 0’’ Est.
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul localităţii este caracterizat prin prezenţa, în partea sudică, a zonei de luncă a râului Ialomiţa ce prezintă lăţimi foarte reduse în acest sector, ( maxim 300 m ) şi în partea nordică de câmpul depresionar al Bărăganului – zona de dune, care ocupă cea mai mare parte a teritoriului.

In acest sector, al localităţii Căzăneşti , cursul râului Ialomiţa nu a săpat nici o terasă, dimpotrivă a erodat puternic versantul stâng, d’ndu-i un aspect abrupt.

Registrul de evidenta

Registrul de evidenţã a Sistemelor individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Registru COLECTARE

Registru EPURARE

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176