PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Căzăneşti

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI

MANDATUL 2016-2020

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI

DRĂGOI OCTAVIAN

Președinte

P.N.L.

ANDRONACHE RODICA VIORICA

Secretar

P.S.D.

SERBAN MARIA

Membru

P.S.D.

DIMA AUREL

Membru

A.L.D.E.

ANGHEL DĂNUȚ

Membru

U.N.P.R.

 

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, DREPTURILE CETĂȚENILOR

PARASCHIV MITICĂ

Președinte

 P.N.L.

GRIGORE  MIHAI

Secretar

 A.L.D.E.

CÎMPEANU PETRE

Membru

 A.L.D.E.

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE,ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, SPORT
STELIAN TRAIAN Președinte P.S.D.
DIMA NICOLETA Secretar P.S.D.
MOICEANU  ALEXANDRU Membru P.S.D.
PARASCHIV CONSTANTIN Membru A.L.D.E.
NIȚĂ NICOLAE Membru A.L.D.E.