PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. 

Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de EPURARE (SIA EPURARE) a apelor uzate

IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE (SOCIETĂȚI)
Localitate, stradă, numar, apartament
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE (SOCIETĂȚI)
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE (SOCIETĂȚI)
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE (SOCIETĂȚI)
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE (SOCIETĂȚI)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
(opţional)
Introduceți intervalul exprimat în Luni
(opţional)
21. Parametri pentru ape uzate epurate prevazuti in autorizatia de gospodărirea apelor( l/s, mg/l)
22. Parametri pentru ape uzate epurate realizati (l/s, mg/l)
Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al oraşului Căzăneşti. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.

Registrul de evidenta

Registrul de evidenţã a Sistemelor individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Registru COLECTARE

Registru EPURARE

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176