Bine aţi venit!
Primăria orașului Căzănești

Transparenţă decizională - Hotărâri cu caracter normativ - documenteHCL nr.71/27.11.2014 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015
17.12.2014

descarca


Hotărâre organizare referendum local
18.01.2015

descarca


HCL nr.4/2015 aprobare regulament acorduri sau autorizaţii de funcţionare agenţi economici
04.03.2015

descarca


Hotărârea nr 8 din 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Căzăneşti pe anul 2015
10.03.2015

descarca


HCL nr. 62/06.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
18.11.2015

descarca


Procedură acordare facilităţi fiscale O.U.G 44/2015
29.12.2015

descarca


H.C.L. nr. 5 din 01.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2016
09.03.2016

descarca


H.C.L. nr 27 din 28 martie 2016
27.04.2016

descarca


Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor pe 2017
25.10.2016

descarca


Raport compartiment impozite şi taxe cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor pe 2017
25.10.2016

descarca


Expunere de motive proiect stabilire impozite şi taxe pe anul 2017
25.10.2016

descarca


Tabel taxe, impozite şi amenzi aplicabile în 2017
25.10.2016

descarca


Raport Legea 52/2003 , privind transparența decizională pentru anul 2016
10.04.2017

descarca


Proiect H.C.L. privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018
02.11.2017

descarca


Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018
09.01.2018

descarca


HCL pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
16.01.2019

descarca


HCL privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășune
16.01.2019

descarca


HCL privind schimbarea unor denumiri ale unor tronsoane de străzi
16.01.2019

descarca


HCL privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi
16.01.2019

descarca


HCL privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al orașului Căzănești
16.01.2019

descarca


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35
28.02.2019
Ghid explicativ

descarca


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35
28.02.2019
Procedură de sistem

descarca


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35
28.02.2019
Adresă instituția Prefectului - județul Ialomița

descarca


Hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2018
28.02.2019

descarca


Cont de execuție Buget
28.02.2019

descarca


Bilanț 31.12.2018
28.02.2019

descarca


Expunere de motive și raport Buget 2018
28.02.2019

descarca


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
22.03.2019

descarca


Anexă proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
22.03.2019

descarca


Listă clădiri pentru care nu se datorează impozit/taxă
22.03.2019

descarca


Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
22.03.2019

descarca


Raport cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
22.03.2019

descarca


Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești pe anul 2019
22.03.2019

descarca