PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

COMUNICAT IMPORTANT Venit Minim de Incluziune 2023

COMUNICAT IMPORTANT Venit Minim de Incluziune 2023.doc

 

PRIMĂRIA CĂZĂNEȘTI COMUNICAT  IMPORTANT !!!

 Toți beneficiarii de ajutor social (VMG) și alocație pentru susținerea familiei (ASF) sunt informați că trebuie  să vină la PRIMĂRIE pentru a depune  noua cerere  pentru acordarea Venitului Minim de Incluziune  (VMI)  conform modificărilor legislative până pe  data 30 noiembrie 2023 !!

 Legislația pentru ajutorul social  și   alocația pentru susținerea familiei (ASF)  se abrogă și intră în vigoare  acordarea Venitului Minim de Incluziune  (VMI) .

           Pentru acordarea Venitului Minim de Incluziune  (VMI)  se depun:

  • Cererea și declarația pe propria raspundere
  • Copii dupa actele de identitate a tuturor membrilor familiei titularului (carte de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie)
  • Adeverinte de elev pentru toți copii cu vârstă școlară
  • Actul de proprietate al imobilului, contract de inchiriere, contract de comodat, certificat de mostenitor.
  • Acte doveditoare venituri (talon pensie, somaj, adeverință salariat etc.)
  • Adeverință de arendă pentru persoanele cu teren extravilan arendat
  • Certificat de înmatriculare (talon) al autoturismului deținut

 

Menționăm  că  cine nu vine să depună cererea și documentele necesare  pentru acordarea  dreptului Venitului Minim de Incluziune  (VMI)    nu poate beneficia de acest drept !!!!

 

 

                                                                        PRIMAR

        STELIAN TRAIAN

Registrul de evidenta

Registrul de evidenţã a Sistemelor individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Registru COLECTARE

Registru EPURARE

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176