PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

ANUNȚ MĂSURI PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ

UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN- PRIMĂRIA CĂZĂNEȘTI 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR !

Anunt măsuri pestă porcină africană.docx

 

           Urmarea Actului sanitar veterinar de declarare a focarului de Pestă Porcină Africană nr. 1216/16.11.2023 în exploatația comercială de suine aparținând S.C.AGRISOL INTERNATIONAL din localitatea Căzănești,județul Ialomița vă comunicăm următoarele măsuri cu aplicare imediată în conformitate cu Progamul de măsuri al Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Ialomița ,localitatea Căzănești fiind plasată în zona de protecție :

- se interzice circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private,excluzând, dacă este necesar,drumurile de deservire a exploatațiilor

- camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele,gunoiul de grajd)sunt curățate, dezinfectate dacă este necesar,dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare.Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona,fără a fi curățat și dezinfectat,apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă.

-toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați medicului veterinar și D.S.V.S.A.Ialomița care procedează la investigații corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic

- prin grija autorității publice locale la intrările și ieșirile din gospodăriile populației care dețin porci se vor instala dezinfectoare individuale.Substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale se vor asigura de către autoritățile publice locale,iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Ialomița din fonduri cu destinație specială pentru Pesta Porcină Africană.

- se interzice cu desăvârșire sacrificarea porcinelor fără avizul D.S.V.S.A Ialomița(sacrificarea se poate face doar în prezența medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante și post mortem)

- scoaterea de carne de porc,preparate din carne de porc,produse din carne de porc și orice alte produse care conțin astfel de carne din zonă este interzisă fără avizul D.S.V.S.A Ialomița    

                                                 

                              PREȘEDINTE UNITATE LOCALĂ DE SPRIJIN

                                                          PRIMAR,STELIAN TRAIAN

Registrul de evidenta

Registrul de evidenţã a Sistemelor individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Registru COLECTARE

Registru EPURARE

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176