PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Comunicat pentru ajutorul de încălzire

PRIMĂRIA CĂZĂNEȘTI

COMUNICAT  IMPORTANT !!!

Comunicat ajutor de încălzire.PDF

 

Vă informăm   că începând cu  01.11.2021, se depun actele pentru a beneficia de ajutorul de încălzire pentru locuință și a suplimentului de energie  conform Legii 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil  și H.G nr.1073/04.10.2021 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare  a prevederilor Legii 226/16.09.2021.

           Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  și a suplimentului de energie se depun:

 

 • Cererea și declarația pe propria raspundere
 • Copii dupa actele de identitate a tuturor membrilor familiei titularului
 • Actul de proprietate al imobilului, contract de inchiriere, contract de comodat, certificat de mostenitor.
 • Factura de energie electrica – cod client
 • Acte doveditoare venituri (talon pensie, somaj, adeverință salariat etc.)
 • Adeverință de arenda pentru persoanele cu teren extravilan arendat
 • Adeverință APIA- pentru persoanele care își lucrează terenul extravilan
 • Certificat de înmatriculare (talon) a autoturismului deținut

Principalele condiții  care trebuie să fie indeplinite de  către beneficiarii ajutorului  pentru încălzirea  locuinței și a suplimentului de energie,  în vederea acordării sunt :

 • Titularul cererii și declarației pe propria răspundere să dețină act de proprietate a imobilului
 • Terenul de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (terenul intravilan) să nu depășească 1000 de m2
 • Autoturismul deținut de familie să aibă o vechime mai mare de 10 ani
 • Limita de venit pe membru de familie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei în cazul persoanei singure
 • Suprafața de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală să nu depășească suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.
 • Pentru cererile depuse până la data de 20 noiembrie 2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începand cu 01.11.2021, iar pentru cererile depuse după 20.11.2021,  ajutorul se acordă începând cu luna următoare.
 • Suplimentul pentru energie electrică se acordă pe o perioada de 12 luni în cuantum de 30 lei/ lună, compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură.

PRIMAR

        STELIAN TRAIAN