SQL Error: INSERT INTO `accesslog` (`datetime`,`page`,`sessionid`) VALUES (NOW(),'consiliul_local','38a854c7d4568f3be28462361e611976');
Primaria Orasului Cazanesti

PRIMARIA ORASULUI CAZANESTI

Judetul Ialomita

CONSILIUL LOCAL

    CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CAZANESTI, JUD. IALOMITA autoritate administrativa autonoma deliberativa, este compus din consilieri alesi in conditiile legii pentru o perioada de 4 ani. Consiliul Local se intruneste lunar, in sedinte ordinare, si de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare. In intervalul dintre sedinte, consiliul isi desfasoara activitatea prin comisiile de specialitate, care propun admiterea sau respingerea proiectelor de hotarare sau a altor acte :

 • Primar: STELIAN TRAIAN – Partidul Social Democrat
 • Viceprimar: MACHITA ALEXANDRU – Partidul Social Democrat


    CONSILIERI LOCALI:
  • NEDU MARIN - Partidul Social Democrat
  • MANASE VICTOR - Partidul Social Democrat
  • GHETU IONICA - Partidul Social Democrat
  • MANOLE DAN - Partidul Social Democrat
  • CHIRITA NICULAE - Alianta pentru Ialomita
  • DRAGOI OCTAVIAN - Alinata pentru Ialomita
  • GRIGORESCU ADRIAN - Alianta pentru Ialomita
  • ANGHEL DANUT - Partidul Poporului–Dan Diaconescu
  • DIMA AUREL - Partidul Poporului–Dan Diaconescu
  • STOICA AURELIA - Partidul Poporului–Dan Diaconescu
  • IONESCU IOANA - Partidul National Liberal
  • MIRICA GHEORGHE - Partidul National Liberal


    COMISIILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL

    A. Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, protectia mediului:
 • dl. Nedu Marin - PSD
 • dl. Chirita Niculae - API
 • dl. Mirica Gheorghe - PNL
 • dl. Dima Aurel – PP-DD
 • dl. Manase Victor - PSD
   
    B. Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, drepturile cetatenilor:
 • dl. Dragoi Octavian - API
 • dl. Grigorescu Adrian - API 
 • dna. Stoica Aurelia – PP-DD
   
   C. Comisia pentru învatamânt, munca si protectie sociala, sanatate, activitati social-culturale, culte, sport:
 • dl. Machita Alexandru - PSD
 • dl. Manole Dan - PSD
 • dl. Anghel Danut – PP-DD
 • dna. Ionescu Ioana - PNL
 • dl. Ghetu Ionica - PSDFisiere: